Lingbart Centrum Języków Obcych - Biuro Tłumaczeń

1. Czym jest strona rozliczeniowa?

Jako stronę rozliczeniową przyjmuje się standardowo objętość tekstu wynoszącą 1800 znaków ze spacjami, przy czym podana ilość znaków odnosi się do tłumaczenia nieuwierzytelnionego. Podstawę rozliczenia stanowi przetłumaczony tekst docelowy zaokrąglany do połowy w górę. Ponieważ nasze tłumaczenia oddajemy zawsze w formacie Word, jesteśmy w stanie obliczyć liczbę stron przeliczeniowych, opierając się na wyżej podanej ilości znaków.

2. Jak długo będziemy tłumaczyć zlecony tekst?

Na czas trwania realizacji składają się takie czynniki jak objętość zleconego tekstu, stopień jego specjalizacji oraz wybrany tryb realizacji (zwykły, przyspieszony lub ekspresowy). Na tej podstawie określamy również finalną cenę tłumaczenia.

3. W jaki sposób dostarczyć dokumenty do tłumaczenia?

W przypadku tłumaczenia zwykłego, tekst może zostać przesłany mailowo w dowolnym formacie. Jeżeli tłumaczenie wymaga uwierzytelnienia oryginały dokumentów można dostarczyć osobiście do siedziby biura, które mieści się w Poznaniu, lub skanem.

4. Kim są nasi tłumacze?

Tłumaczenia, zarówno techniczne jak i specjalistyczne, zlecamy zwykle osobom o co najmniej 5 letnim doświadczeniu, dla których przekład stanowi główne zajęcie. Staramy się przy tym, by zlecenia były realizowane przez tłumaczy, którzy są specjalistami w danej dziedzinie i posiadają odpowiednie doświadczenie dla danego typu tekstu.

5. W jaki sposób gwarantujemy zachowanie poufności danych?

Poufność danych jest jedną z priorytetowych kwestii dla naszego biura tłumaczeń. Dlatego też tłumacze, którzy z nami współpracują są zobowiązani do podpisania klauzuli poufności. Jedynie osoby realizujące dane tłumaczenie lub większy projekt mają dostęp do treści tekstu.

6. Jaki jest koszt tłumaczenia?

Podobnie jak w przypadku czasu trwania, również koszt tłumaczenia uzależniony jest od trudności tekstu oraz wymaganego terminu tłumaczenia. W innej cenie może być zarówno tłumaczenie techniczne, ustne czy specjalistyczne. Zwykle po przeanalizowaniu tekstu jesteśmy w stanie przekazać ofertę, w której zawieramy wiążące informacje dotyczące kosztów tłumaczenia.

7. Czy biuro tłumaczeń Lingbart stosuje rabaty?

Tak, istnieje możliwość uzyskania atrakcyjnych rabatów w przypadku podjęcia stałej współpracy z naszym biurem. Inne udogodnienia jakie proponujemy to dłuższe terminy płatności oraz możliwość wystawiania faktur zbiorczych raz w miesiącu.

8. Czy biuro tłumaczeń Lingbart wystawia faktury?

Tak, wszyscy nasi klienci, bez wyjątków otrzymują faktury.

9. Czym różni się tłumaczenie konsekutywne od tłumaczenia symultanicznego?

Obydwa terminy odnoszą się do sposobów wykonywania tłumaczeń ustnych. Tłumaczenia konsekutywne polegają na wykonaniu tłumaczenia ustnego po wygłoszeniu dłuższej partii tekstu przez prelegenta. Niejako cały proces następuje naprzemiennie, w momencie gdy tłumacz przetłumaczy dany fragment, prelegent kontynuuje dalszą część mowy. Z kolei tłumaczenia symultaniczne wykonuje się w kabinach, a cały proces polega na niemal równoczesnym tłumaczeniu słów wygłaszanych przez prelegenta. W przypadku tego rodzaju tłumaczeń ustnych wymagana jest obecność dwóch tłumaczy.

10. Czy formatowanie tekstu zostanie zachowane zgodnie z oryginałem?

Tak, w przypadku plików Word, formatowanie zostanie zachowane w 100%. Z kolei jeżeli oryginał dokumentu został do nas przysłany w innym formacie, będziemy starali się zachować jego układ graficzny w formie możliwie najbardziej przypominającej oryginał.

11. Kiedy wymagane jest tłumaczenie przysięgłe?

Tłumaczenia przysięgłe wykonywane są wówczas, gdy konieczne jest złożenie przetłumaczonych dokumentów w urzędach. Dotyczy to m. in. takich dokumentów jak akty urodzenia, świadectwa szkolne, wypisy z KRS, dokumenty samochodowe czy wyroki sądów. W przypadku takich tłumaczeń korzystamy z usług doświadczonych tłumaczy przysięgłych.

12. Co to jest proof-reading?

Proof-reading oznacza weryfikację tekstu pod względem gramatycznym, stylistycznym i terminologicznym. Jest on szczególnie zalecany w przypadku publikacji naukowych, folderów, katalogów, stron internetowych. Może być dokonywany przez drugiego tłumacza lub najczęściej w naszym przypadku native speakera, który dostosowuje dany tekst pod kątem kultury językowej danego użytkownika docelowego.